Beleid en aangifte sportongeval

1) Stuur een mail naar krc.emblem@outlook.com  met volgende gegevens:

 • Datum van het ongeval
 • Tijdstip van het ongeval
 • Indien tijdens een wedstrijd: welke wedstrijd
 • Indien tijdens een training: op welk terrein
 • Geef een omschrijving van het ongeval
 • Naam van de privé-hospitalisatieverzekering (indien je deze hebt)

Zorg ervoor dat bovenstaande gegevens correct en volledig in de mail staan, dit is noodzakelijk om uw dossier te kunnen behandelen.

2) Vervolgens stuurt de verantwoordelijke van de verzekeringen binnen de club je via mail een medisch getuigschrift terug:

 • Laat dit invullen door de dokter
 • Zorg er zeker voor dat het klevertje van het ziekenfonds op het document plakt
 • Onderteken het document
 • Wanneer het document volledig in orde is, scan je het in een pdf-formaat en stuur je het via mail terug naar de verantwoordelijke van de verzekeringen binnen de club.

3) Wanneer alles correct verloopt, aanvaardt Voetbal Vlaanderen het dossier en ontvang je een ontvangstbewijs:

 • Lees dit document met de nodige aandacht
 • Wanneer  er sprake is van genezing bezorg je dit document correct ingevuld via mail in pdf-formaat  terug aan de verantwoordelijke van de verzekeringen; dit document dient ingevuld te worden door de behandelende geneesheer
 • Betaal alle rekeningen en ga langs bij uw ziekenfonds
 • Via de verantwoordelijke van de verzekeringen krijg je een brief van de federatie waarin staat dat je de originele bewijsstukken van de onkosten moet doorsturen naar de federatie
 • De onkosten worden overgeschreven op het rekeningnummer van waaruit u het lidgeld betaald heeft

Belangrijk :

 • Voor elke behandeling kinesitherapie is vooraf toestemming van de KBVB nodig
 • Hou er rekening mee dat enkel de honoraria van een geconventioneerde kinesist terugbetaald worden
 • 1 jaar nadat het laatste document werd verzonden treedt er verjaring op
 • Er gebeuren geen terugbetalingen zolang het genezingsattest niet werd afgeleverd
 • Er worden geen terugbetalingen voor medische prestaties uitbetaald indien deze prestaties geleverd zijn na de datum vermeld op het genezingsattest.

Image by pvproductions on Freepik